четвъртък, 28 март 2013 г.
                                                         Нова книга    СъдържаниеГлава І

География………………………………………………….7

Глава ІІ

Преселения и събития……………………………………13

Глава ІІІ

Археологически находки в землището на с. Черниче…51

Глава ІV

Обособяването на Черниче като самостоятелно село…53

Глава V

Училищно дело……………………………………………56

Глава VІ

Бит и поминък на населението в Симитлийската котловина…………………………………………………..58

Глава VІІ

ТКЗС…………………………………………………….....71

Глава VІІІ

История за дейността на читалище “ Гоце Делчев” в с. Черниче…………………………………………………….73

Глава ІХ

Език, говор………………………………………………….75

Глава Х

Сватби……………………………………………………..81

Глава ХІ

Облекла и носии……………………………………………86

Глава ХІІ

Хранене и кулинария при хората в Симитлийската котловина и селищата в подножието на северозападен Пирин……………………………………………………......91

Глава ХІІІ

Транспорт………………………………………………......98

Глава ХІV

Сеизмичност в района на село Черниче……………….101Глава ХV

Истината за Вапцаров град……………………………105

Глава ХVІ

Кинефикация…………………………………………...108

Глава ХVІІ

Спортно движение в Черниче………………………...112

Глава ХVІІІ

Известни личности от село Черниче………………….118

Снимкови приложения.................................................. 125

Послеслов…………………………..……………….… 153

Използвана литература…………………………….…..157

Бележки……………………………………………........159


             


петък, 25 декември 2009 г.

Корица на "Нови македонски разкази"


Предна корица:

Нова пратка на сборника Нови македонски разкази - разкази за хората в Пиринския край.
Коричната цена е 9 лв.
Авторът ще поеме пощенските разходи от 1,50 лв. за цялата страна.
Книгата ще бъде с автограф на името от пощенския запис.

Моля, изпращайте пощенски запис на стойност 9 лв. на адрес:
2741 Черниче
общ. Симитли
обл. Благоевград
ул. Г. Димитров 28
Цветан Петров Войнов

За уточнения пишете на лични.

Сборник "Нови македонски разкази"

Книгата излиза през 2008 година.
Съдържа 18 разказа.

Съдържание
Продадена невеста..........................3
Харамията.........................................8
Комитата..........................................16
Миленка...........................................20
Легендата.........................................25
Свободен...........................................29
Героят от Дойранската битка......34
Сватбата...........................................38
Смисълът на съществуването.....44
Екскурзовод.....................................53
Майка................................................62
Старецът...........................................66
Подземна одисея.............................72
Лъжоман............................................81
Изповед пред майчиния камък....86
Разговор по мъжки..........................90
Незабравима среща.......................104
Среща с учените............................110